Podkowa Leśna – odbiór odpadów – dodatkowe worki BIO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupu dodatkowych worków na odpady biodegradowalne. Cena 1 worka to 10 zł brutto. Worki sprzedawane są w rolkach po 25 szt. (250 zł brutto za rolkę).

Odpady w zielonych workach odbierane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Wstępnie przyjęliśmy terminarz odbioru odpadów co 14 dni.

Terminy na rok 2019 :
6 kwiecień, 20 kwiecień, 4 maj, 18 maj, 1 czerwiec, 15 czerwiec, 29 czerwiec, 13 lipiec, 27 lipiec, 10 sierpień, 24 sierpień, 7 wrzesień, 21 wrzesień, 5 październik, 19 październik, 2 listopad, 15 listopad, 29 listopad.

Brwinów – odbiór odpadów – dodatkowe worki BIO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupu dodatkowych worków na odpady biodegradowalne. Cena 1 worka to 10 zł brutto. Worki sprzedawane są w rolkach po 25 szt. (250 zł brutto za rolkę).

Odpady w zielonych workach odbierane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Wstępnie przyjęliśmy terminarz odbioru odpadów co 14 dni.

Terminy na rok 2019 :
13 kwiecień, 27 kwiecień, 11 maj, 25 maj, 8 czerwiec, 22 czerwiec, 6 lipiec, 20 lipiec, 3 sierpień, 17 sierpień, 31 sierpień, 14 wrzesień, 28 wrzesień, 12 październik, 25 październik, 8 listopad, 22 listopad

UWAGA! Mieszkańcy wsi Owczarnia oraz Żółwin obsługiwani są w terminach Miasta Podkowa Leśna

Odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

W związku z ciągłym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych jak również coraz większymi wymaganiami dotyczącymi recyklingu odpadów z przykrością informujemy, że podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu indywidualnych umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z pojemników w zachowaniem okresu wypowiedzenia. Odpady te będą odbierane wyłącznie od mieszkańców Podkowy Leśnej do końca obowiązywania umowy (do 31.01.2019 r.) oraz od podmiotów posiadających umowy na czas określony, pozostałe umowy wygasną w dniu 31 października b.r.

Dodatkowe worki z trawą

Szanowni Państwo,

Decyzją Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w miesiącach wrzesień – listopad 2018 r. przysługuje Państwu zwiększony limit odbioru odpadów biodegradowalnych (brązowe worki) do 10 sztuk miesięcznie. W miesiącu grudniu obowiązuje dotychczasowa ilość tj. 1 worek miesięcznie.

Podkowa Leśna – zmiany w harmonogramie

Szanowni Mieszkańcy Miasta Podkowa Leśna,

Uprzejmie informujemy, że po konsultacjach pomiędzy Urzędem Miasta Podkowa Leśna a firmą SIR-COM uzgodniona została zmiana harmonogramów. Zmiana dotyczy częstotliwości odbioru odpadów kuchennych (brązowych worków), które odbierane będą co 14 dni w terminie odbioru worków czarnych, a nie jak dotychczas co 28 dni z trawą i liśćmi.

Kolorystyka harmonogramów została dopasowana do kolorystyki worków używanych przez mieszkańców. Aby poprawić czytelność harmonogram został przygotowany w formie dwustronnie zadrukowanej kartki A4.

Nowe harmonogramy zostaną rozwiezione począwszy od najbliższego poniedziałku – 16 kwietnia 2018 r.