Warning: The magic method WPDEV_Settings_API_Form::__wakeup() must have public visibility in /home/platne/serwer270191/public_html/sir-com.pl/wp-content/plugins/forms-contact/vendor/wpdev-settings/class-wpdev-settings-api.php on line 171
Baza Danych o Odpadach | SIR-COM

Wystawienie KPO czyli szybki i mocno skrócony kurs BDO

Dość obszerna dokumentacja systemu BDO dostępna jest na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Opis jest podpowiedzią w przypadku przekazania odpadu o kodzie 17 09 04 naszej firmie. Przed wystawieniem karty konieczny jest kontakt z naszą firmą celem potwierdzenia kodu odpadu oraz ustalenia planowanego terminu transportu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu wykonującego usługę.

Po zalogowaniu się do BDO należy wybrać podmiot który będzie przekazywał odpad oraz miejsce prowadzenia działalności, z którego odpad będzie przekazywany.

Aby wystawić Kartę Przekazania Odpadu w Bazie Danych o Odpadach (BDO) należy z menu po lewej stronie wybrać Ewidencja Odpadów -> Karty Przekazania -> Karty Przekazania Odpadów -> Przekazujący.

W zakładce PLANOWANE klikamy na zielony przycisk “+ Nowa karta”.

Dane przekazującego odpady wpisane są na stałe i zależne są od aktualnie wybranego podmiotu oraz miejsca prowadzenia działalności.

Kolejnym polem niezbędnym do wypełnienia jest wskazanie transportującego odpad. Po kliknięciu na pole Numer rejestrowy wyszukujemy w rejestrze numer 000018839 wskazujący na SIR-COM Stanisław Zajączkowski i wybieramy go jako transportującego odpad.

W kolejnym kroku wypełniamy dane podmiotu przejmującego odpad. Ponownie po kliknięciu na pole Numer rejestrowy wyszukujemy 000018839 i wskazujemy SIR-COM Stanisław Zajączkowski na przejmującego odpad. W sekcji przejmującego odpad dodatkowo wskazujemy numer miejsca prowadzenia działalności, gdzie po kliknięciu w pole numeru wybieramy 0002/000018839 Targowa – zbieranie. Uwaga! Proszę nie wystawiać kart na pozostałe miejsca prowadzenia działalności!

Poniżej danych przejmującego odpady klikamy w pole “Kod i rodzaj odpadów” i z katalogu odpadów wskazujemy odpad, który chcemy przekazać oraz szacowaną masę przekazywanych odpadów.

W kolejnych polach wskazujemy ustalony z nami numer rejestracyjny pojazdu wykonującego usługę oraz planowaną datę i godzinę realizacji transportu.

Finalnie zakańczamy tworzenie KPO przez wybranie z rozwijalnego menu “Zmień status” opcji “Zatwierdź”. KPO GOTOWE!

Prosimy nie generować potwierdzenia! Zostanie ono wygenerowane przez nas przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Po realizacji usługi Karta Przekazania Odpadu zostanie przez nas potwierdzona oraz zostanie wprowadzona waga odebranych odpadów. Jeśli jest ona niezgodna z deklarowaną wagą odpadów, karta zostanie odrzucona z informacją o prawidłowej wadze. W takim przypadku należy przejść do zakładki “ODRZUCONE” i w podglądzie karty dokonać korekty. Po korekcie wróci ona do zakładki “POTWIERDZENIE WYGENEROWANE” do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu wagi wystawiona karta znajdzie się w zakładce “POTWIERDZONY TRANSPORT”. W tym momencie jest ona gotowa do wczytania jej do Państwa Karty Ewidencji Odpadów.

Baza Danych o Odpadach (BDO)

Do końca roku przedsiębiorcy powinni zarejestrować się w BDO. Niemniej jednak dane wskazują, że z ok. 800 tys. firm podlegających rejestracji zarejestrowało się ledwo 170 tys.

Mimo, że za brak rejestracji grozi kara do 1 miliona złotych a nawet areszt, większość przedsiębiorców nie zarejestrowała się z powodu miernej kampanii informacyjnej ze strony ustawodawcy. Niemniej jednak nadszedł czas refleksji i Ministerstwo Klimatu rozszerzyło listę grup odpadów, dla których wpis w BDO nie jest wymagany.

Według najnowszych informacji z konieczności uzyskania wpisu zwolnione są podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. małe firmy księgowe, doradcze, fryzjerskie czy kosmetyczne (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych). Z rejestracji zwolnieni są także przedsiębiorcy którzy wytwarzają m.in. odpady metalowe (do 10 Mg rocznie), opakowania wielomateriałowe (do 200 kg rocznie) czy gruz betonowy (do 10 Mg rocznie). Obowiązek ten natomiast niezależnie od ilości odpadów nałożony jest na wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania (w tym sklepy sprzedające reklamówki z wyłączeniem tzw. zrywek tj. reklamówek z folii o grubości poniżej 15 mikronów).

Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z infolinią pod numerami 22 3404050, 22 1824450 lub 22 3750500 celem weryfikacji, czy w przypadku Państwa działalności wpis jest konieczny.