Decyzje

Decyzja zezwalająca na transport odpadów na terenie RP – Decyzja
Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów – Decyzja
Wpis do bazy danych o odpadach – BDO

Potwierdzenie złożenia wniosku o decyzję od 05.03.2020 – Potwierdzenie