Odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

W związku z ciągłym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych jak również coraz większymi wymaganiami dotyczącymi recyklingu odpadów z przykrością informujemy, że podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu indywidualnych umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych z pojemników w zachowaniem okresu wypowiedzenia. Odpady te będą odbierane wyłącznie od mieszkańców Podkowy Leśnej do końca obowiązywania umowy (do 31.01.2019 r.) oraz od podmiotów posiadających umowy na czas określony, pozostałe umowy wygasną w dniu 31 października b.r.