Warning: The magic method WPDEV_Settings_API_Form::__wakeup() must have public visibility in /home/platne/serwer270191/public_html/sir-com.pl/wp-content/plugins/forms-contact/vendor/wpdev-settings/class-wpdev-settings-api.php on line 171
Podkowa Leśna – FAQ | SIR-COM

Podkowa Leśna – FAQ

1. Dlaczego odbiory następują w różnych terminach? Poprzednia firma odbierała w poniedziałek i wtorek.

Wywozy odbywają się na podstawie harmonogramu zaakceptowanego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. Harmonogram został ułożony w sposób jaki sprawdził się w dotychczas obsługiwanych przez naszą firmę gminach. Ponadto odpady w zależności od ich rodzaju trafiają w różne miejsca docelowe… część do tzw. RIPOKów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), część do instalacji wskazanych przez Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami jako właściwe do przetwarzania odpadów biodegradowalnych itd. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców do obsługi miasta Podkowa Leśna zadysponowany został samochód dwukomorowy, stąd możliwy jest na przykład odbiór tworzyw sztucznych i papieru (worki żółte i niebieskie) w jednym terminie.

2. Dlaczego obowiązuje limit worków z odpadami biodegradowalnymi?

Art. 6r pkt. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odbioru odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych jeśli opłata za zagospodarowanie tychże odpadów przewyższa wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów wnoszonych przez mieszkańców. Miasto Podkowa Leśna zdecydowało się ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych.

3. Dlaczego pracownicy rozrywają worki i sprawdzają zawartość?

Wynika to przede wszystkim z uprawnień do kontroli poprawności segregowania odpadów. Mieszkańcy którzy segregują odpady płacą mniej. W zamian za niższą opłatę oczekuje się od nich oddawania właściwie posegregowanych odpadów. Jeśli odpady są posegregowane niewłaściwie lub zawartość worka nie odpowiada jego przeznaczeniu (np. w worku żółtym jest szkło, w worku czarnym odpady biodegradowalne itd.) worek taki pozostaje nieodebrany a informacja o niewłaściwym użytkowaniu worków trafia do Urzędu Miasta który zgodnie ze swoimi kompetencjami powinien upomnieć mieszkańca a w przypadku dalszego mieszania lub niewłaściwego gromadzenia odpadów nakazać zapłatę stawki jak za niesegregowanie odpadów.

4. Dlaczego worki na szkło są o pojemności 60l?

Worki w pierwszej partii były o mniejszej pojemności niż pierwotnie zakładano, ponieważ ich grubość powodowała, że przy pełnym załadowaniu worka 120l szkłem rozrywał się on podczas wystawiania lub załadunku. Chcielibyśmy zauważyć, że w zamian za 1 worek 120l pozostawiane były 2 worki 60l. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Urzędem Miasta Podkowa Leśna a naszą firmą worki aktualnie znajdujące się w obrocie mają pojemność 120l. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe prosimy o nie napełnianie ich w całości, a ewentualne surowce szklane które nie zmieszczą się do białego worka proszę wystawiać we własnych workach, które również zostaną odebrane.

5. Dlaczego pracownicy nie dają sznurków do zawiązywania worków?

Specyfikacja przetargu nie przewidywała worków zawiązywanych sznurkiem. Oczywiście, jeśli w kolejnym przetargu będzie taki wymóg, worki takie zostaną zamówione. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że worki takie są droższe i tym samym znajdzie to swoje odzwierciedlenie w cenie za obsługę mieszkańców, a bezpośrednio spowoduje wyższą opłatę za zagospodarowanie odpadów.

6. Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia na odbiór gabarytów/zużytego rtv-agd/chemikaliów/gruzu?

Z uwagi na konieczność przygotowania listy do odbioru jak również zaplanowania ilości samochodów do obsługi lista zamykana jest 7 dni przed terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń – zgłoszenia dokonane później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

7. Od lutego jesteśmy zobowiązani osobno gromadzić papier. Co z workiem ze stycznia? Czy mam go przepakować?

Nie. Nie ma potrzeby przepakowywania worków. Worki z odpadami gromadzonymi w styczniu zostaną odebrane w takiej formie jaka obowiązywała do końca stycznia.

8. Kiedy dostanę worki z nowego systemu?

Worki są sukcesywnie rozwożone od początku lutego. Worki ze starego systemu będą zamieniane na te z nowego systemu w trakcie odbioru odpadów.

9. Dlaczego nie odebrano worków z odpadami kuchennymi (brązowych) ?

Najczęstszym powodem jest nieprawidłowa zawartość tj. odpady wrzucone w workach. Odpady kuchenne muszą być gromadzone luzem w worku. Nie ma znaczenia czy worki wewnątrz są foliowe, papierowe czy biodegradowalne – nie mogą takowe występować w odpadach.